۱۳۹۸/۰۷/۰۱- ۱۰:۵۶

بازدید رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران از مرکز خدمات تخصصی آبزیان

بازدید رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران از مرکز خدمات تخصصی آبزیان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران ، سیدعلی طباطبائی رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران دوشنبه 17 دی ماه از بخش های مختلف مرکز خدمات تخصصی آبزیان سازمان جهاد دانشگاهی تهران بازدید کرد.