۱۴۰۰/۰۴/۲۳- ۱۵:۲۰

رونمایی از واکسن استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان دامپزشکی کشور

شنبه 12 تیر 1400 با حضور «دکتر سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» رئیس سازمان دامپزشکی، 9 طرح استراتژیک، فناورانه و ارزبر با هدف ارتقای تاب‌آوری در حوزه امنیت غذایی رونمایی شد.

این آیین در سالن 37 A محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار شد. این محصولات با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، کامبیز بازرگان رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نبی‌الله خون‌میرزایی رییس سازمان شیلات و علی‌صفر ماکن‌علی رییس سازمان دامپزشکی رونمایی شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در آیین رونمایی از محصولات ساخت ایران‌ حوزه امنیت غذایی و واکسن بر تاثیر بالای این تولیدات در کاهش ارزبری تاکید کرد.

ستاری افزود: البته در ۲ سال اخیر اتفاقات خوبی در زمینه تولید محصولات زیستی دامی، طیور و آبزیان در کشور رخ داده که نتیجه فعالیت فناوران و متخصصان داخلی است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین بیان کرد: تولید این ۹ محصول و تجاری‌سازی آنها در نهایت برای کشور ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری به همراه دارد. به شرطی که شرایط برای ورود این محصولات به بازار را به خوبی فراهم کنیم.

عناوین طرح های رونمایی شده به شرح زیر است:

  1. واکسن استرپتوکوکوزیس/ لاکتو کوکوزیس برای درمان آبزیان
  2. تولید طبقات بذری گیاه کاملینا، کشت دیم و روغن کشی از محصول تولیدی
  3. بومی سازی دانش فنی پرورش و تولید تجاری عوامل بیولوژیک موثر در کنترل آفات گلخانه ای در ایران
  4. تولید بز سانن و و مورسیا از طریق شبیه‌سازی و دورگه گیری و تولید جنین با روش IVF
  5. تولید مکمل، کنسانتره و فزودنی‌های خوراک دام و طیور
  6. دستیابی به فناوری احیاء باغات با استفاده از پایه‌های رویشی کشت بافتی
  7. تولید اسفنج واژینال پروژسترونی دام سبک
  8. تولید صنعتی آنزیم‌های صنایع غذایی
  9. تولید واکسن اکتیمای مسری

شرکت دام طب کوشان هم در این مراسم از واکسن استرپتوکوکوزیس/ لاکتو کوکوزیس تولیدی خود رونمایی کرد.

گسـترش مزارع تولید آبزیان در سـطح جامعه موجب بروز بیماری‌ها شـد. بروز بیماریها به دو روش باید کنترل شـود. با اسـتفاده از روش هـای درمانـی کـه عوارضـی بـه دنبـال خواهنـد داشـت و جامعـه و محیـط زیسـت از آن متاثـر خواهنـد شـد، یـا روش هـای پیشـگیرانه ای مانند اسـتفاده از واکسـن‌ها که کمترین عوارض را دارند. این مجموعه درصدد توسعه روش های پاک و پذیرفته شده بین المللی برای مبارزه با بیماریهای آبزیان است. بر همین اساس نیز با اتکا به دانش بومی اقدام به تولید واکسن استرپتوکوکوزیس/ لاکتو کوکوزیس کرد.

اگر جامعه مصرف پیش بینی شـده، این واکسـن را بطور کامل جذب کند. معادل یک میلیون و هشتصد هزار دلار صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشـت.