گروه فرآورده های بیولوژیک دامی

 • گروه فرآورده های بیولوژیک دامی:
 • گروه فرآورده های بیولوژیک دامی از سال ۱۳۷۴ فعالیت های پژوهشی خود را آغاز نمود و در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ به ترتیب، موفق به اخذ موافقت اصولی و موافقت قطعی شد. این گروه، با لحاظ توانمندی های بالقوه کشور در داشتن منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی و برخورداری از حضور متخصصان توانا در زمینه های مختلف و با تکیه بر برنامه ریزی صحیح و اصولی، گام های بلندی را در زمینه تولیدات بیوتکنولوژی دامی برداشته است. گروه پژوهشی فرآورده‌های بیولوژیک دامی با توجه به امکانات و سوابق تحقیقاتی و حرفه‌ای خود و با بهره‌مندی از نیروهای متخصص، توانایی مشارکت فعال در انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط با فرآورده های بیولوژیک دامی را دارد.

مدیران گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی از ابتدا تا کنون:

 • دکتر هادی غلامپور
 • دکتر احمد عرفان منش
 • در حال حاضر دکتر احمد عرفان منش مدیر این گروه پژوهشی می باشند.

از جمله فعالیت های مهم این گروه پژوهشی:

 • تولید فرآورده های بیولوژیک با منشا دامی: تولید خون دفیبرینه و تولید محیط کشت خون دفیبرینه به منظور استفاده در آزمایشگاه های تحت نظر وزارت بهداشت
 • تولید و استریلیزاسیون با اشعه گاما سرم جنین گاو به منظور استفاده در محیط کشت سلولی
 • بررسی جایگزینی سرم جنین گاو با سرم غنی شده گوساله
 • تولید واکسن های مورد نیاز صنعت آبزی پروری با استفاده از سویه های بومی کشور
 • واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس
 • اتو واکسن یرسینیوزیس
 • ارائه خدمات تخصصی در حوزه بهداشت و بیماری های آبزیان
 • انجام پژوهش در حوزه فرآورده های بیولوژیک

گروه فرآورده های بیولوژیک دامی با پژوهش پیرامون محورهای فرآورده های بیولوژیک، اهداف ذیل را دنبال می کند:

1-  تحقیق در ارتباط با فرآورده های بیولوژیک با منشأ دامی

2- دستیابی به فن آوری تولید فرآورده های بیولوژیک دامی

3- بومی سازی و تولید فرآورده های بیولوژیک دامی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها و نشست های تخصصی در حوزه آبزی پروری و دامپزشکی

از جمله طرح های شاخص انجام شده توسط این گروه پژوهشی:

1-تولید آزمایشگاهی واکسن اتوژن کشته برونشیت عفونی پرندگان

2-مقایسه ی اثر لیزات پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت گوساله به عنوان جایگزین سرم جنین گاو در کشت سلولی

3-بررسی وضعیت مصرف و تولید مواد بیولوژیک دامپزشکی در کشور

4-مطالعه تنوع ژنتیکی ایزوله های Streptococcus iniae ,Lactococcus garviae از قزل آلای رنگین کمان پرورشی آلوده در برخی استان های کشور

5-مقایسه عملکرد واکسن یرسینیوزیس حاوی سلول کامل با واکسن حاوی وزیکولهای ترشحی (آسلولار) در ماهی قزل آلای رنگین کمان

6-جداسازی و شناسایی باکتری های عامل بیماری در ماهی باراموندی موجود در سایت راموز

7-تولید واکسن استرپتوکوکوزیس در ماهی باراموندی

8-بررسی امکان تولید ماهی سالم با رویکرد پیاده سازی اصول امنیت زیستی در واحدهای آبزی پروری

9-جداسازی و شناسایی باکتری ویبریو و تولید واکسن ویبریوزیس برای ماهی