تاریخچه گروه

 گروه فرآورده های بیولوژیک دامی از سال ۱۳۷۴ فعالیت های پژوهشی خود را آغاز نمود و در سال های  ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ به ترتیب، موفق به اخذ موافقت اصولی و موافقت قطعی شد. این گروه، با لحاظ توانمندی های بالقوه کشور در داشتن منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی و برخورداری از حضور متخصصان توانا در زمینه های مختلف و با تکیه بر برنامه ریزی صحیح و اصولی، گام های بلندی را در زمینه تولیدات بیوتکنولوژی دامی برداشته است. گروه پژوهشی فرآورده‌های بیولوژیک دامی با توجه به امکانات و سوابق تحقیقاتی و حرفه‌ای خود و با بهره‌مندی از نیروهای متخصص، توانایی مشارکت فعال در انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط با فرآورده های بیولوژیک دامی را دارد.

محور فعالیت:

این گروه، در راستای اهداف توسعه کلان و نیاز کشور فعالیت‌های پژوهشی خود را حول موضوع فرآورده‌های بیولوژیک و در سه محور به شرح ذیل دنبال می‌نماید:

  1. فرآورده‌های بیولوژیک (زیستی) با منشاء دامی: تحقیق و تولید مواد بیولوژیک با منشاء دامی شامل خون و فرآورده‌های سرمی، بافت‌ها و سلول‌های حیوانی و فرآورده‌های ناشی از واکنش‌های ایمنی در این محور مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته‌اند.
  2. فرآورده‌های بیولوژیک دامپزشکی: فرآورده‌های بیولوژیک دامپزشکی بطور مستقیم در حوزه بهداشت و سلامت دام و بطور غیر مستقیم در سلامت و بهداشت عمومی دارای اهمیت زیادی است. تولید مواد بیولوژیک دامپزشکی نظیر انواع کیت، واکسن، توکسین و آنتی سرم‌ها و یا سایر فرآورده‌هایی که جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری و یا افزایش فرآورده‌های دامی و سرعت رشد در دام، طیور و آبزیان استفاده می‌شوند، در این محور مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

3.ارزیابی اثربخشی و کنترل کیفی دارو، واکسن و سموم مورد استفاده در دامپزشکی: این محور به عنوان بازویی برای سازمان‌های اجرایی کشور در اجرای طرح‌های تحقیقاتی به منظور ارزیابی اثربخشی و کنترل کیفی دارو، سموم و مواد بیولوژیک نظیر واکسن موجود در بازار عمل می‌کند؛ به علاوه با شناسایی تخصص‌ها و امکانات موجود در کشور و همچنین نیازهای کشور در حوزه فرآورده‌های بیولوژیک دامی، عناوین تحقیقاتی را برای محور دوم گروه پژوهشی معرفی می‌نماید.

اهداف

اهداف کلان گروه فرآورده‌های بیولوژیک دامی پیرامون محورهای تعریف شده عبارتند از:

۱-  تحقیق در ارتباط با فرآورده های بیولوژیک با منشأ دامی

۲- دستیابی به فن آوری تولید فرآورده های بیولوژیک دامی

۳- بومی سازی و تولید فرآورده های بیولوژیک دامی